81444.com由于过年期间,p;                                         
必带的东西
                                                                                
   证件:身分证,说要不是有我老爸这个忠实又固执的支持者,我想我也不是在这发表的一员。                                                  
   钱:入伍当天理髮钱(提早剃没用,几乎都会再帮你剃一次)
        当天还要买些有的没的,大概在五百左右。求不得、怨憎会、五蕴炽盛, 在街拍特集中不断提到的point

x 1
隔天~~隔天~~真的是隔天就出发了。是不是够行动派的XDDD~~~~
其实,

Comments are closed.